GENÇ FİGÜR GRUP SERGİSİ

4 MART – 2 NİSAN 2011

Akımların, sanatçıları değerlendirmede bir sınıflandırma olarak dikkate alınmayışı oldukça gerilerde kaldı. Artık sanatta bireysel çıkışlar önem kazandı. Bu durum figüratif resim içinde geçerlidir ve figürle cebelleşen sanatçılar da isimlerini ancak bireysel çıkışları ile duyurmaktadırlar. Yeni figüratif sanatçılar kişisel üslup farklılıkları içinde çalışmakta. Bugün batıda olduğu gibi, Türkiye resminde de üslup bir akım ve yaklaşım türü içinde sanatçıyı bağlayan genel bir biçim ortaklığı olmaktan çıkmış, kişisel bir kendini anlatış tavrı olmuştur. Figür sanatçıları da konularını, izleyici ve toplum için daha can alıcı, dolaysız olarak izleyicinin psikolojisine daha etkili olabilecek alanlarda aramaktadır. Bu arayış haliyle üslup ve anlatım diliminin izleyici ile kurabileceği yoğun ilişkiye de işaret eder.

Beyoğlu Akademililer Sanat Merkezi’nde izleyiciye sunulan “Genç Figür” başlıklı sergi bu anlamda özellikle genç sanatçıların bireysel resimlerinde figür üzerine çeşitliliklerine yer vermektedir. 17 Genç Sanatçı; Aslı Altınışık, Ruken Aslan, Burçin Pervin Arabacı, Soner Çakmak, Erkan Doğanay, Gizem Enuysal, Sinem Kaya, Şerif Karasu, Mustafa Karasu, Mustafa Kula, Nesli Türk, Kudret Türküm, Sema Maşkılı, Zeynep Özdemir, Damla Öztürk, Cengiz Uğur, Demet Yalçınkaya’nın yer aldığı sergide tematik başlığın ne kadar farklı yorumlarla ele alındığı görülecektir.

Güncel Sergi