GÜLİSTAN KARAGÜZEL

SEYİR VE OLUŞ // 30 NİSAN – 24 MAYIS 2014

Tefekkur
Tefekkur
Tuval üzerine yağlıboya

Gülistan Karagüzel’in ormanlarında dinginlik ve aidiyet gibi kavramlarla ilişkilendirilebilecek olan yuva imgesi, tanıdık, fakat aynı zamanda yersizyurtsuzluk duygusu yaratan tekinsiz bir atmosferin oluşumuna hizmet ediyor. Manzara önündecontemplation-tefekküredalarak doğa karşısındaki acziyle yüzleşen figürleri resimlerinde sıklıkla kullanan Karagüzel, izleyicinin figürle yoğun bir özdeşlik kurmasını sağlıyor; böylece manzaranın potansiyel yücelik duygusu izleyici tarafından algılanıyor ve idealize ediliyor.

Karagüzel, Romantik Manzara ressamlarının izinden giderken, Caspar David Friedrick’de olduğu gibi manzarayı dramaya sahne olan ikincil bir fon, bir arka plan olmaktan çıkarıp, kendi içinde bütünlük arz eden romantik bir duyuşla yüklü bir atmosfere, stimmungslandschaft’a-duyumsal manzara-dönüştürür. Burada söz konusu olan, bir enkaz estetiği ve bağlı olarak da uzay korkusudur.

Gülistan Karagüzel’in “Oluş ve Seyir” isimli sergisi 30 Nisan – 24 Mayıs 2014 tarihleri arasında Akademililer Sanat Merkezi’nde görülebilir.

Açılış:  30 Nisan 2014, Saat: 18:00

Güncel Sergi