İÇİNDEKİLER

25 MAYIS – 23 HAZİRAN 2017

Basın Bülteni

Akademililer Sanat Merkezi, kendi bünyesinde çalışmalarını sürdüren 20 sanatçının eserlerinden oluşan karma sergiye ev sahipliği yapıyor. Artık gelenekselleşmiş bir izleyiciyle buluşma olanağı olan bu “yıl sonu sergisi” konsepti sayesinde, sene içinde farklı üsluplarda ve konularda çalışmış olan sanatçılar, son dönem işlerini sanatseverler ile buluşturuyor. Figüratif ağırlıklı, fakat soyut sanata da yer veren sergide resim ve heykel alanında üretilmiş işler, bir kitabın “içindekiler” sayfası gibi, sanat merkezi hakkında izleyicinin ihtiyaç duyduğu tüm bilgiyi içinde barındırıyor. Bir vazonun içindeki çiçekler natürmordundan, kadının doğasını aktaran figüratif bir tabloya, gökyüzünden dağlara uzanan ekspresif peyzaj yorumlarından, soyut ve kaotik düzenlemelere kadar pek çok farklı ve kişisel eser bir arada izleyiciye sunuluyor.

Farklı atölyelerde birbirinden bağımsız ama sürekli etkileşim halinde olan sanatçıların işleri, bir araya geldiğinde, kendiliğinden, sanat merkezinin yapısına dair genel bir fikir veren sanatsal bir liste haline gelmektedir. Bu görsel listede ilerledikçe, bir kitabın başındaki okuyucu, içerik sayfasından nasıl ilgisini çeken konuya yöneliyorsa ve aradığı konuya kolayca ulaşabiliyorsa, izleyici de; sergi sırasında sanatsal anlamda dikkatini çeken tekniğe ve konuya kolayca ulaşabilecektir. Aynı şekilde sanatsever, sergide dolaştığı süre boyunca keşfetmekte olduğu sanat merkezinin ruhunu oluşturan farklı disiplinleri, kişisel ve özgün konuları, benzersiz fırça tutuşlarını izler ve sanattan beklentisini, tıpkı bir romanın ilk sayfalarında yaşanan keşif gibi apaçık bir şekilde karşısında bulur. Sanatı üreten için de, izleyen için de vazgeçilmeyecek bir ilham alışverişi burada başlar. Bu, ancak sanatı keşfetmeye ve sanatçılar arasındaki etkileşimleri izlemeye hazır ve heyecan dolu bir sanat izleyicisinin ziyareti ile anlam kazanan bir süreçtir. Bu bakımdan yıl sonunda izleyicisi ile buluşan sanatçıların, tüm çabalarının ve sanatsal gelişimlerinin tamamlanmasını simgeleyen bir sona, bu sergi vasıtasıyla ulaşıyor olmaları serginin asıl önemini oluşturmaktadır.

Sergi:  25 Mayıs – 23 Haziran 2017


Akademililer Sanat Merkezi

Balo Sok. No:37 Beyoğlu/İstanbul
Tel: (0212) 245 02 29   www.akademililer.com
galeri@akademililer.com