Mehmet Mahir

BACH’IN MELEKLERİ // 26 KASIM – 23 ARALIK 2015

Bach'ın Melekleri
Bach'ın Melekleri

Basın Bildirisi

Akademililer Sanat Merkezi 26 Kasım – 23 Aralık 2015 tarihleri arasında Mehmet Mahir’in “Bach’ın Melekleri” isimli kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor.

Denizhan Özer küratörlüğünde gerçekleşen sergide sanatçı görsel imgelerle müzik arasında oluşan ilişkiyi Johan Sebastian Bach üzerinden irdeleyerek bir anlamda Bach’ın müziklerini resimsel düzeye aktararak sanatın farklı iki alanını bir araya getirmektedir.

Matematiksel bir kurgu ile ortaya çıkan resimlerin yüksek estetik düzeyinin yanı sıra çok önemli bir müzisyen olan Bach’ın, duygusunu yüzey üzerine taşıması son derece ilgi çekici olmakla beraber geçmiş zamana ait duyguları bu güne farklı bir şekilde taşıması bakımından da ilginçtir. Müziğe dair duygu ve fikirlerin görsel düzeyde algılanmasına yardımcı olmayı amaçlayan sergi bilinen ve alışılmış olan algılama sürecini yıkıp pozitif düşünce ile sanatı toplumsal hayat içinde yücelterek daha değerli bir hale getirmektedir. Renksel bir kurgunun armonisi ile ortaya çıkan yapıtların geçmiş ile bugün arasında geçen zamanı müzik üzerinden sorgulaması sanatçının yaşam içinde kurduğu kendi matematiksel sistemi, zaman kavramını, ritmik yapıyı, duygusal bir tutumla ele almasının net bir göstergesidir.

Müzik ve resmin yaşanmışlıklarından doğan ve farklı bir dille oluşan sergi 23 Aralık 2015’e kadar Pazar günü haricinde her gün 11:00 – 19:00 saatleri arasında Akademililer Sanat Merkezinde görülebilir.

Küratör: Denizhan Özer

 

Akademililer Sanat Merkezi

Balo Sok. No:37 Beyoğlu/İstanbul
Tel: (0212) 245 02 29   www.akademililer.com
galeri@akademililer.com

Güncel Sergi